Koiranomikoulutus

Koiranomikoulutus on uudistunut.  Lisää tietoja eri osioista vielä tulossa.

Nyt on mahdollisuus valita mitä haluaa käydä, ja millä aikavälillä.
Koiranomiksi valmistuu kuitenkin vasta kun kokonaisuus on käyty ja tietyt osiot pitää käydä järjestyksessä.

Opinnot toteutetaan laajana monimuotoisena aikuisopiskeluna, josta osa suoritetaan teoriassa ja käytännössä lähiopiskeluna koululla, sekä osa etätyönä omien projektikoirien kanssa.

Lähiopetukset tulevat olemaan lähinnä pidennettyinä viikonloppuina, jolloin työssäkäynti koulutuksen aikana mahdollistuu.

Erityisalan osaajien aikataulut ilmoitetaan heti kun saadaan aikataulut sovittua.

Jokaiselle osiolle otetaan 10 opiskelijaa, ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Suluissa osion jälkeen pakolliset osiot ennen osallistumista kyseiselle osiolle.

Osioita saa maksaa myös osissa.

 

OSIO 1

Lähiopiskelua: 23-25.2.2018

Hinta 660€.

KOIRAN ALKUPERÄ

Koiran alkuperä ja domestikaatio.

Hermosto, aivot, hormonit, aistit ja äänet.

VAISTOT

Koiran vaistotomintoja.

VIETIT

Koiran sisäsyntyiset käyttäytymismallit. Eri viettien tarkoitus ja tehtävä.

ELEKIELI

Opi käyttämään ja tulkitsemaan koirien kieltä, sekä arvioimaan ja tuntemaan koiran käyttäytymistä ja tekemään päätöksiä sen perusteella.

OSIO 2 (osio 1 suoritettuna)

Lähiopiskelua: 6-8.4.2018 ja 19-20.5.2018

Hinta 960€

KOIRAN OPPIMINEN (oppimispsykologiat, naksuttimen käyttö ym.)

Oppimispsykologian peruskäsitteet, kuten ehdollistumisen eri muodot. Toiminnan aikaansaaminen ja muokkaaminen. Käytöksen vahvistaminen. Vahvisteen käyttö, laatu, ajoitus ja frekvenssi. Rankaisun vaikutus oppimiseen. Ketjuttaminen, häiriöön siedättäminen ym.

Naksuttimen käyttö teoriassa ja käytännössä. Oma koira on hyvä olla mukana käytännön harjoituksissa.

Luennoitsijana:

OSIO 3 

Lähiopiskelua:

Hinta 880€

SYNNYTYS

Astutus, tiineys, synnytys ja pennut luovutusikään asti.

KASVATTAMINEN

Genetiikka.

Kasvattajan oikeudet ja velvollisuudet.

PENNUN KEHITYS

Perimän ja kasvuympäristön vaikutus luonteenpiirteisiin ja käyttöominaisuuksiin.

 

PENTUTESTAUS (osio 3 suoritettuna)

Hinta 340€

Pentutestauksen eri osa-alueiden tulkinta teoriassa ja käytännön harjoituksissa. Työharjoitteluun kuuluu 20 pennun testaus ja arviointi.

Eri koiraharrastuslajeihin sopivat eri luonteiset koirat ja ennen kaikkea erilaisille ihmisille sopii erilaiset koirat. Kovan ja temperamenttisen ei kannata ottaa itselleen samaa koiraa minkä hiljainen ja rauhallinen ihminen valitsisi.

Koulutus- ja luonne-eroja on huomattavasti samankin pentueen eri pentujen välillä.

Jotta tulevaisuuden ongelmilta vältyttäisiin, tulee koira valita perheeseen aina oman luonteen ja koiran käyttötarkoituksen mukaan!

Käyttämämme testi on Janita Leinosen sovellettu ja  muokkaama versio Cambellin testistä, englantilaisten työkoirien testistä, tanskalaisesta pentutestistä ja opaskoirakoulun pentutestistä. Jokainen pentu saa oman kirjallisen testipaperin eri osa-alueista ja tuloksista.

 

OSIO 4 (osio 1 ja 2 suoritettuna)

HARRASTUSLAJIT

Toko

Rallytoko

Maastolajit (jälki, haku, viesti,esineruutu)

Mejä

Näyttelyt

 

OSIO 5 (osio 1 ja 4 suoritettuna)

Lähiopiskelua: Syksy 2018

KURSSIEN PITO

Kurssien pidon suunnittelua. Kurssien sisällön rakenne, kesto, aiheet ym.

Pentukurssi. Arkitottelevaisuuskurssi.

Asiakaspalvelu.

Asiakaspalvelun hallinta.

 

OSIO 6 (osio 1 ja 4 suoritettuna)

Syksy 2018

Hinta 2400€

ONGELMAKOIRAKOULUTUS

Ongelmien syitä ja ratkaisuja.

Eri käyttäytymisongelmiin perehtyminen (esim. aggressiot, eroahdistus, ylivilkkaus ym).

Rotutietoutta. Rotukohtainen tyypillinen käyttäytyminen.

Työharjoitteluun kuuluu 20 konsultaatiota, vähintään 10 eri koiraa.

 

KOIRAHIERONTAKOULUTUS

ANATOMIA

Maaliskuu 2018

Hinta 340€.

Luusto ja lihaksisto, sijainti ja nimeäminen suomeksi ja latinaksi.

Pohjana hierontaosioille, mutta avoin myös muille kiinnostuneille.

Lisää tietoa hierontaosioista sivujeni yläpalkista “kurssit” ja sivupalkista “koirahierontakoulutus”.

HIERONNAN PERUSTEET  Kevät 2018, 460€

Anatomia osio tulee olla suoritettuna ennen osallistumista.

HIERONNAN VAIKUTUKSET   Kevät 2018, 460€

Anatomia osio, sekä hieronnan perusteet, tulee olla suoritettuna ennen osallistumista.

URHEILUKOIRAN HIERONTA  Syksy 2018, 460€

Anatomia osio, sekä hieronnan perusteet ja hieronnan vaikutukset, tulee olla suoritettuna ennen osallistumista.

KUNTOUTUS JA HIERONTA  Syksy 2018, 460€

Anatomia osio, sekä hieronnan perusteet ja hieronnan vaikutukset, tulee olla suoritettuna ennen osallistumista.

Osiosta 3 suoritetaan 4 kirjallista koetta ja yksi näyttökoe.