Koiranomikoulutus

Koiranomikoulutus on uudistunut.  Lisää tietoja eri osioista vielä tulossa.

Nyt on mahdollisuus valita mitä haluaa käydä, ja millä aikavälillä.
Koiranomiksi valmistuu kuitenkin vasta kun kokonaisuus on käyty ja tietyt osiot pitää käydä järjestyksessä.

Opinnot toteutetaan laajana monimuotoisena aikuisopiskeluna, josta osa suoritetaan teoriassa ja käytännössä lähiopiskeluna koululla, sekä osa etätyönä omien projektikoirien kanssa.

Lähiopetukset tulevat olemaan lähinnä pidennettyinä viikonloppuina, jolloin työssäkäynti koulutuksen aikana mahdollistuu.

Erityisalan osaajien aikataulut ilmoitetaan heti kun saadaan aikataulut sovittua.

Jokaiselle osiolle otetaan 10 opiskelijaa, ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Suluissa osion jälkeen pakolliset osiot ennen osallistumista kyseiselle osiolle.

Osioita saa maksaa myös osissa.

Oppilaskiintiöiden ja rajoitettujen oppilasmäärien vuoksi koulutussopimus on sitova!

 

OSIO 1

Lähiopiskelua: 5.9, 12.9, sekä 2.10-3.10

Hinta 660€.

KOIRAN ALKUPERÄ

Koiran alkuperä ja domestikaatio.

Hermosto, aivot, hormonit, aistit ja äänet.

VAISTOT

Koiran vaistotomintoja.

VIETIT

Koiran sisäsyntyiset käyttäytymismallit. Eri viettien tarkoitus ja tehtävä.

ELEKIELI

Opi käyttämään ja tulkitsemaan koirien kieltä, sekä arvioimaan ja tuntemaan koiran käyttäytymistä ja tekemään päätöksiä sen perusteella.

 

OSIO 2 (osio 1 suoritettuna)

Lähiopiskelua:  6.11-8.11, sekä 27.11-29.11

Hinta 960€

 

KOIRAN OPPIMINEN (oppimispsykologiat, naksuttimen käyttö ym.)

Oppimispsykologian peruskäsitteet, kuten ehdollistumisen eri muodot. Toiminnan aikaansaaminen ja muokkaaminen. Käytöksen vahvistaminen. Vahvisteen käyttö, laatu, ajoitus ja frekvenssi. Rankaisun vaikutus oppimiseen. Ketjuttaminen, häiriöön siedättäminen ym.

Naksuttimen käyttö teoriassa ja käytännössä. Oma koira on hyvä olla mukana käytännön harjoituksissa.

OSIO 3 

Lähiopiskelua: tammikuu 2021

Hinta 880€

SYNNYTYS

Astutus, tiineys, synnytys ja pennut luovutusikään asti.

KASVATTAMINEN

Kasvattajan oikeudet ja velvollisuudet.

PENNUN KEHITYS

Perimän ja kasvuympäristön vaikutus luonteenpiirteisiin ja käyttöominaisuuksiin.

 

PENTUTESTAUS (osio 3 suoritettuna)

Hinta 340€

Pentutestauksen eri osa-alueiden tulkinta, teoriassa ja käytännön harjoituksissa.

Työharjoitteluun kuuluu 20 pennun testaus ja arviointi.

 

OSIO 4 (osio 1 ja 2 suoritettuna)

HARRASTUSLAJIT

Harrastuslajeista voit valita myös vain yhden.

Toko 360€ (yksi viikonloppu pe-su)

Rallytoko 360€ (yksi viikonloppu pe-su)

Maastolajit (jälki, haku, viesti,esineruutu) 720€ (kaksi viikonloppua)

Mejä 220€€ (yksi viikonloppu la-su)

Näyttelyt 360€ (yksi viikonloppu pe-su)

Nose Work 360€ (yksi viikonloppu pe-su)

 

OSIO 5 (osio 1 ja 4 suoritettuna)

Lähiopiskelua: Kevät 2021

Hinta 760€

KURSSIEN PITO

Kurssien pidon suunnittelua. Kurssien sisällön rakenne, kesto, aiheet ym.

Asiakaspalvelu.

Asiakaspalvelun hallinta.

 

OSIO 6 (osio 1 ja 4 suoritettuna)

Syksy 2021

Hinta 2400€

ONGELMAKOIRAKOULUTUS

Ongelmien syitä ja ratkaisuja.

Eri käyttäytymisongelmiin perehtyminen (esim. aggressiot, eroahdistus, ylivilkkaus ym).

Rotutietoutta. Rotukohtainen tyypillinen käyttäytyminen.

Työharjoitteluun kuuluu 20 konsultaatiota, vähintään 10 eri koiraa.

 

KOIRAHIERONTAKOULUTUS

ANATOMIA

Kesä 2020

Hinta 380€.

Luusto ja lihaksisto, sijainti ja nimeäminen suomeksi ja latinaksi.

Pohjana hierontaosioille, mutta avoin myös muille kiinnostuneille.

Lisää tietoa hierontaosioista sivujeni yläpalkista “kurssit” ja sivupalkista “koirahierontakoulutus”.

HIERONNAN PERUSTEET   2019, 580€

Anatomia osio tulee olla suoritettuna ennen osallistumista.

HIERONNAN VAIKUTUKSET   2019, 580€

Anatomia osio, sekä hieronnan perusteet, tulee olla suoritettuna ennen osallistumista.

URHEILUKOIRAN HIERONTA  2019, 580€

Anatomia osio, sekä hieronnan perusteet ja hieronnan vaikutukset, tulee olla suoritettuna ennen osallistumista.

KUNTOUTUS JA HIERONTA  2019, 580€

Anatomia osio, sekä hieronnan perusteet ja hieronnan vaikutukset, tulee olla suoritettuna ennen osallistumista.

Osiosta 3 suoritetaan 4 kirjallista koetta ja yksi näyttökoe.